X
GOVi er eit lite vertshus lokalisert på Surnadalsøra. Det som ein gong var sentrum i Surnadal. Vi syslar med selskaplegheiter av alle slag, kurs, møter og overnatting. Store eller små hendingar. På eller utanfor huset. Selskapsarrangøren er behjelpeleg med det meste på bestilling. Slå på tråden, so finn vi ut kva moglegheiter vi har til å etterkome dykkar ynskje og behov

Vi har åpent for...

- À la carte på utvalgte søndagar. Neste gong vert 1. Pinsedag. Følg med på facebook eller på heimesida vår.

- Overnatting med frukost, matpakke og dagens middag.

- Catering etter kapasitet og tilgang på råvarer. Sjå eiga fane.

- Selskap og møter i tråd med rettningslinjer frå myndigheietene.  Vi har fleire adskilte lokaler som kan nyttast.

Vi håper at dei tiltaka myndigheitene har iverksett bidreg til å minske tida fram til vi kan opne for drift utan begrensningar.

Facebook og messanger er per dato ikkje operativ for bestillingar. Alle bestillingar skjer til tlf 71 66 31 75, 93 88 35 88  eller post@hammerstuene.no