X
GOVi er eit lite vertshus lokalisert på Surnadalsøra. Det som ein gong var sentrum i Surnadal. Vi syslar med selskaplegheiter av alle slag, kurs, møter og overnatting. Store eller små hendingar. På eller utanfor huset. Selskapsarrangøren er behjelpeleg med det meste på bestilling. Slå på tråden, so finn vi ut kva moglegheiter vi har til å etterkome dykkar ynskje og behov

Søndagsbuffét kvar søndag 1300 til 1700.

Bordet står til 1630.

Varmmat, kaldmat, dessert og kaffi. Vaksne 250 NOK. Barn 4 - 12 år 125NOK.

Høgtidsdagar/advent; Vaksne 345NOK. Barn 4 - 12 år 145NOK.

Kaffilag i eget lokale etter maten i forbindelse med søndagsbuffét. Pris etter avtale.

Utanom dei faste opningstidene held vi ope på bestilling. Dess før vi får ein førespurnad, dess større moglegheit for at vi kan få det til.

 

 

 

Facebooksia til HammerStuene er per dato ikkje operativ for bestillingar. Alle bestillingar skjer til tlf 71 66 31 75  eller post@hammerstuene.no